Polityka Prywatności

Niniejszy dokument przygotowaliśmy aby w prosty i przystępny dla Państwa sposób spełnić spoczywający na nas obowiązek informacyjny, o którym stanowi art. 13 ust. 1 i 2 RODO.

Administratorem strony oraz administratorem Państwa danych osobowych jest EFFECTIVITY Sp. z o.o., ul. Trybunalska 11-13, 58-100 Świdnica, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000511111, NIP: 8842750852, REGON: 02242063000000.

Z kolei marka iCompose.it należy do Effectivity Sp. z o.o.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z zasadami ochrony danych osobowych w naszej firmie serdecznie zapraszamy do kontaktu:

mailowego (info@effectivity.pl);
telefonicznego (790-212-276);
w formie pisemnej na adres naszej siedziby.

Korzystając z udostępnionych na stronie funkcjonalności, zapisując się do prowadzonego przez nas Newslettera, bądź prostu kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne i bezpieczne. Dostęp do danych osobowych w ramach naszej organizacji mają jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienie do ich przetwarzania, oraz którzy zobowiązali się do zachowania ich w tajemnicy. Przekazane nam dane osobowe udostępniamy innym podmiotom (odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO) tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do prawidłowego wykonania świadczonych przez nas usług, bądź też do zapewnienia prawidłowego działania udostępnionych na stronie funkcjonalności. Dane (adres e-mail) udostępniane są usługodawcy systemu mailingowego służącego do prowadzenia naszego Newslettera. Dane Osobowe wprowadzane przez Państwa na naszej stronie internetowej są także przechowywane na serwerach należących do firmy hostingowej zapewniającej serwer, na którym działa nasza strona. W celu spełniania nałożonych przez prawo obowiązków księgowych nasza firma korzysta także z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego. Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione kancelariom prawnym świadczącym na naszą rzecz pomoc prawną oraz podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi windykacyjne. Dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.

Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, które zostały wyświetlone, czy też czas, jaki został przez użytkowników spędzony na stronie. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google.

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube oraz LinkedIn.

Wykorzystujemy pliki cookies, byście Państwo mogli w sposób komfortowy korzystać z naszej strony.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienie kwestii związanych z ochroną danych osobowych w naszej firmie.

Dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest EFFECTIVITY Sp. z o.o., ul. Trybunalska 11-13, 58-100 Świdnica, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000511111, NIP: 8842750852, REGON: 02242063000000.

W naszej firmie nie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wobec czego wszelkie obowiązki związane z ochroną danych osobowych wykonuje osobiście administrator danych.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia:

prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek niezbędne, by skorzystać z naszych usług, zapisać się do Newslettera lub po prostu skontaktować się z nami.

Gwarantujemy Państwu poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Korzystanie z usług

Korzystając ze świadczonych przez nas usług, muszą Państwo podać swoje dane osobowe niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres korespondencyjny. Mogą Państwo również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, a następnie wykonanie samej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane osobowe zakończeniu umowy dane będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy (prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku dokumentów księgowych, do momentu upływu okresu wskazanego w przepisach prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – art. 86 § 1 Ordynacji Podatkowej).

Newsletter

Za pośrednictwem strony mogą Państwo zapisać się do naszego Newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z naszą aktywnością w Internecie. W celu przesyłania Newslettera potrzebujemy danych takich jak adres e-mail oraz imię. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku Newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Newslettera, której stroną Państwo jesteście. Podstawą prawną jest także prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci prowadzenia marketingu własnych produktów oraz usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W każdej chwili możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania Newslettera, chyba, że zrezygnują Państwo z otrzymywania Newslettera, co spowoduje natychmiastowe usunięcie danych z bazy.

Reklamacje i odstąpienie od umowy

W przypadku złożenia reklamacji bądź odstąpienia od zawartej umowy przekazują nam Państwo dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia.

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazują nam Państwo swój adres e-mail, jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą Państwo zawrzeć również inne dane osobowe.

Dane przetwarzane w celu kontaktu, będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie uzasadnionego interesu administratora danych związanego z zapewnieniem ciągłości działań biznesowych (art. 6 ust 1. lit. f RODO). Państwa dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Państwa zapytania i prowadzenia dalszej korespondencji. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji, a następnie przez okres do 3 lat kalendarzowych, licząc od momentu wysłania przez Państwa ostatniej wiadomości.

Formularz kontaktowy oraz czat

W celu ułatwienia Państwu nawiązania z nami kontaktu, na naszej stronie internetowej zamieściliśmy formularz kontaktowy oraz czat. Skorzystanie z formularza wymaga podania przez Państwa swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, która jest udzielana poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, bądź podanie danych w trakcie korzystania z czatu (wyraźne działania potwierdzające udzielenie zgody). Podstawą prawną jest także prawnie uzasadniony interes administratora danych związany z zapewnieniem ciągłości działań biznesowych (art. 6 ust 1. lit. f RODO). Po wysłaniu nam wiadomości za pomocą formularza kontaktowego trafia ona do naszej skrzynki pocztowej. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji, a następnie przez okres do 3 lat kalendarzowych, licząc od momentu wysłania przez Państwa ostatniej wiadomości.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie, jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Państwu możliwie najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Cookies pozwalają nam:

zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego Państwo oczekują;
poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony;
ulepszać funkcje dostępne dla Państwa na naszej stronie;
korzystać z narzędzi analitycznych;
korzystać z narzędzi marketingowych;
korzystać z systemu komentarzy;
zapewniać funkcje społecznościowe.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w serwisie, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności.

Więcej szczegółów przedstawiamy poniżej.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze mogą Państwo wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce. Proszę jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Jak wyłączyć pliki cookies?

Pliki cookies mogą zostać przez Państwa wyłączone w dowolnym momencie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Poniżej prezentujemy linki do informacji dotyczących ustawień cookies w najpopularniejszych przeglądarkach.

Opera:

https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442

Safari:

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL

Proszę mieć na uwadze, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszej stronie oraz powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokują Państwo pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane na naszej stronie mogą być dla Państwa niedostępne.

Analiza i statystyka

Wykorzystujemy pliki cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Państwa identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

Wskazujemy, iż Google na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout udostępniło dodatek do przeglądarki blokujący działanie Google Analytics. Jeśli nie chcą Państwo aby Państwa dane były wykorzystywane przez to oprogramowanie, zalecamy skorzystanie z udostępnionego przez Google narzędzia.

Zapraszamy także do zapoznania się z ogólnymi zasadami prywatności Google pod adresem https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Marketing

Korzystamy z narzędzi marketingowych Facebooka, by kierować do Państwa reklamy w tym serwisie. W tym celu zaimplementowaliśmy w kodzie platformy Pixel Facebooka, który zapamiętuje Państwa odwiedziny. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Państwa identyfikację. W zależności od aktywności na naszych stronach mogą Państwo trafić do określonej grupy odbiorców, ale w żaden sposób nie identyfikujemy poszczególnych osób należących do tych grup.

Informujemy, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami zebranymi w ramach korzystania przez Państwa z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich mogą Państwo szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Z poziomu swojego konta na Facebooku mogą Państwo również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdą Państwo przydatne informacje w tym zakresie: https://www.facebook.com/ads/settings

Facebook Lead Ads / Linkedin

Informujemy, iż korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Lead Ads. W przypadku uzupełnienia przez Państwa danych zawartych w formularzu Facebook Lead Ads na stronach Facebooka, przekazują nam Państwo wskazane w formularzu dane osobowe, obejmujące m. in.: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nr telefonu oraz dane firmy. Dane zamieszczone przez Państwa w formularzu przetwarzamy w celu zainicjowania kontaktu z Państwem i w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest Państwa świadoma zgoda wyrażająca się w wypełnieniu formularza (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie uzasadniony interes administratora w postaci prowadzenia działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych w formularzu Facebook Lead Ad jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie przez nas danych może być wycofana w każdym momencie.

Korzystamy z narzędzia marketingowego LinkedIn Ads. Poprzez wyrażenie zgody na przesłanie nam formularza (lead gen form) z Państwa danymi osobowymi wskazanymi w tym formularzu (obejmującymi m. in.: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nr telefonu oraz dane firmy) przekazują nam Państwo uzupełnione dane osobowe. Dane, które otrzymaliśmy przetwarzane są w celu zainicjowania kontaktu z Państwem i w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest Państwa świadoma zgoda wyrażająca się w wypełnieniu formularza (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie uzasadniony interes administratora w postaci prowadzenia działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przesłanie formularza Linkedin Ads jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie przez nas danych może być wycofana w każdym momencie.

Profilowanie.

Profilowanie jest używane przede wszystkim przez aplikacje takie jak Google AdWords oraz Facebook Pixel. Jeśli nie chcą Państwo podlegać profilowaniu, mają Państwo możliwość zoptymalizowania swojej przeglądarki internetowej. Mogą Państwo również wnieść sprzeciw wobec profilowania – w takim przypadku prosimy o skontaktowanie się z nami.

Remarketing i funkcja Podobni odbiorcy w Google AdWords pozwalają nam dotrzeć do użytkowników, którzy już odwiedzili naszą stronę, i utworzyć dla nich stosowny komunikat.

Informujemy, iż mogą Państwo zrezygnować z pliku cookie Google w ustawieniach reklam pod adresem https://adssettings.google.pl/authenticated.

Funkcje społecznościowe (Social Media).

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak np. subskrypcja naszego firmowego profilu (fanpage) w danym serwisie społecznościowym. Informujemy, że jesteśmy administratorem danych osobowych (imię, nazwisko oraz wizerunek) użytkowników, którzy obserwują prowadzone przez nas profile firmowe (fanpage) w popularnych mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn). Dane osobowe nie są przetwarzane w ramach baz danych, nad którymi posiadamy kontrolę, gdyż są one przetwarzane wyłącznie w ramach baz danych należących do właścicieli serwisów społecznościowych. Właściciele tychże serwisów są niezależnymi od nas administratorami danych osobowych. Korzystamy z tych serwisów także jako użytkownik, ale posiadając dostęp do list osób, które nas obserwują, sami staliśmy się niezależnym administratorem danych osobowych. W każdej chwili mogą Państwo pozbawić nas dostępu do Państwa danych osobowych na danym portalu społecznościowym poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji udostępnianej przez dany portal (np.”Cofnij polubienie strony na Facebooku”).

Wskazujemy, iż korzystanie funkcji zapewnianych przez serwisy społecznościowe wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów tych serwisów.

W przypadku portalu Facebook, na komputerze bądź innym urządzeniu służącym Państwu do przeglądania tego portalu, w tym odwiedzania naszego fanpage’a, podczas każdych odwiedzin (bez względu na to, czy posiadają Państwo konto w tym portalu, czy też nie) zapisane zostają pliki cookies Facebook’a, które mają na celu przechowywanie informacji w przeglądarkach internetowych i pozostają aktywne przez okres dwóch lat, jeśli nie zostaną wcześniej usunięte. Dzięki tym plikom cookies nasza firma może uzyskać od Facebooka statystyki sporządzone przez ten portal w oparciu o liczbę osób odwiedzających nasz fanpage. Statystyki te, choć są zanonimizowane (nie pozwalają nam na ustalenie konkretnych osób, które odwiedzały nasz fanpage i przeglądały udostępnione na nim treści), umożliwiają nam poznanie profilu osób, które odwiedzały nasz fanpage. Za pomocą filtrów udostępnianych przez Facebooka możemy zdefiniować kryteria, na podstawie których statystyki te mają być sporządzane (np. dane demograficzne oraz geograficzne), a także możemy określić kategorie osób, których dane osobowe będą wykorzystywane przez Facebooka. W oparciu o udostępniane nam przez Facebooka statystyki możemy więc lepiej dopasować udostępniane przez nas treści, tak aby mogły one bardziej zainteresować użytkowników Facebooka, w tym osoby, które subskrybują nasz fanpage.

Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez administratorów serwisów społecznościowych informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez administratorów, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności, polecamy zapoznać się z politykami prywatności administratorów:

Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation
LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Instagram – https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystają. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Serdecznie dziękujemy za zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych w naszej firmie!

Czas na audyt!


Odpowiedz na 5 krótkich pytań i dowiedz się, czy konfigurator produktu sprawdzi się w twoim biznesie.